Rynek finansowy winien być ze swej natury podatny reglamentacji prawnej. Tradycyjnie prawne modele reglamentacji rynku finansowego mają na celu łączenie asymetrii informacji lub ogranicza-nie ryzyka związanego zdziałalnością finansową, ciążącego na oszczędzających lub ogólną stabil-ność systemu finansowego. Nie brakuje przypadków, wktórych podmioty działające na rynku fi-nansowym samodzielnie podejmują decyzje spekulacyjne iwykorzystują działalność finansową do celów etycznych, społecznych lub działają zgodnie zparametrami opartymi na ocenach etycznych lub społecznych skutkach działalności finansowej, którą wykonują. Prawne uznanie wymienionych wyżej profili działalności finansowej można zaobserwować wsferze mikrokredytu, wtym wprowa-dzonym wustawie obankowości skonsolidowanej wsprawie etycznych izrównoważonych finan-sów lub wreszcie wzakresie dostarczania instrumentów finansowych, za pomocą którego wspierany jest tzw. trzeci sektor, októrym mowa wdekrecie ustawodawczym 3lipca 2017 r., n. 117 (trzeci kod sektorowy). To otwarcie na etykę, społeczność izrównoważony rozwój musi być pozytywnie ocenione, ale jego rzeczywisty wpływ na rynek finansowy nie został jeszcze zweryfikowany.

The financial market is almost naturally called to be the matter of the regulation by the legal system. Traditionally, however, the profiles governed by the legislator are aimed at bridging information asymmetries or at containing risks related to financial activities falling on savers or on the overall stability of the system. There is no shortage of cases in which financial operators autonomously decide to pursue non-speculative goals and use financial activities for ethical or social purposes, or operate according to parameters based on ethical evaluations or social repercussions of the financial activity they perform. Recently there has also been a legal recognition of these profiles of financial activity, which can be seen in the micro-credit discipline, in the one enacted in the Consolidated Banking Act on ethical and sustainable finance or, finally, in the provision of financial instruments to support the so called third sector, enacted in the legislative decree 3 July 2017, no. 117 (Third Sector Code). These openings to ethics, social and sustainability obviously must be positively welcomed, but the actual impact is yet to be verified.

(2019). From Ethical Finance to Social Finance in Italy [journal article - articolo]. In STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/141471

From Ethical Finance to Social Finance in Italy

Bani, Elisabetta
2019-01-01

Abstract

The financial market is almost naturally called to be the matter of the regulation by the legal system. Traditionally, however, the profiles governed by the legislator are aimed at bridging information asymmetries or at containing risks related to financial activities falling on savers or on the overall stability of the system. There is no shortage of cases in which financial operators autonomously decide to pursue non-speculative goals and use financial activities for ethical or social purposes, or operate according to parameters based on ethical evaluations or social repercussions of the financial activity they perform. Recently there has also been a legal recognition of these profiles of financial activity, which can be seen in the micro-credit discipline, in the one enacted in the Consolidated Banking Act on ethical and sustainable finance or, finally, in the provision of financial instruments to support the so called third sector, enacted in the legislative decree 3 July 2017, no. 117 (Third Sector Code). These openings to ethics, social and sustainability obviously must be positively welcomed, but the actual impact is yet to be verified.
articolo
2019
Rynek finansowy winien być ze swej natury podatny reglamentacji prawnej. Tradycyjnie prawne modele reglamentacji rynku finansowego mają na celu łączenie asymetrii informacji lub ogranicza-nie ryzyka związanego zdziałalnością finansową, ciążącego na oszczędzających lub ogólną stabil-ność systemu finansowego. Nie brakuje przypadków, wktórych podmioty działające na rynku fi-nansowym samodzielnie podejmują decyzje spekulacyjne iwykorzystują działalność finansową do celów etycznych, społecznych lub działają zgodnie zparametrami opartymi na ocenach etycznych lub społecznych skutkach działalności finansowej, którą wykonują. Prawne uznanie wymienionych wyżej profili działalności finansowej można zaobserwować wsferze mikrokredytu, wtym wprowa-dzonym wustawie obankowości skonsolidowanej wsprawie etycznych izrównoważonych finan-sów lub wreszcie wzakresie dostarczania instrumentów finansowych, za pomocą którego wspierany jest tzw. trzeci sektor, októrym mowa wdekrecie ustawodawczym 3lipca 2017 r., n. 117 (trzeci kod sektorowy). To otwarcie na etykę, społeczność izrównoważony rozwój musi być pozytywnie ocenione, ale jego rzeczywisty wpływ na rynek finansowy nie został jeszcze zweryfikowany.
Bani, Elisabetta
(2019). From Ethical Finance to Social Finance in Italy [journal article - articolo]. In STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/141471
File allegato/i alla scheda:
File Dimensione del file Formato  
Social finance in Italy Riv Pol.pdf

Solo gestori di archivio

Versione: publisher's version - versione editoriale
Licenza: Licenza default Aisberg
Dimensione del file 410.17 kB
Formato Adobe PDF
410.17 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri
Studia Prawno-Ekonomiczne.png

Solo gestori di archivio

Versione: cover/index - copertina/indice
Licenza: Licenza default Aisberg
Dimensione del file 585.05 kB
Formato image/png
585.05 kB image/png   Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo | Terms of use/Condizioni di utilizzo

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10446/141471
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact