Tra Von Humboldt e Heidegger: squilibri strutturali di sistema